3D.jpg

3D Modeller

Oral scannerlar ile elde edilen dosyaların, fiziki modellere çevrilmiş halidir.
Datalar Exocad ya da 3 Shape uygulamaları ile işlenerek, 3D Printerlar vasıtasıyla  hiç bir veri kaybına uğramadan modellere dünüştürülmektedir.
Bu teknoloji ile elde ettiğimiz restorasyonlar %98 hassasiyette ağıza adapte edilmektedir.